Kategorie

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDAWIE

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDAWIE

LP WYDARZENIE TERMIN
Rozpoczęcie

rocznych zajęć  dydaktyczno

-  wychowawczych

1 września 2016r.

(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

I OKRES 1 września 2016 r. – 27 stycznia 2017 r.
II OKRES 15 lutego 2017 r. – 23 czerwca 2017 r.
Zimowa przerwa

świąteczna

23 – 31 grudnia 2016r.

(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Ferie zimowe 30 stycznia  – 12 lutego 2017 r.

(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Wiosenna przerwa

świąteczna

13  – 18 kwietnia 2017 r.

(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Egzamin

Przeprowadzany
w ostatnim roku

nauki w gimnazjum

19, 20,21 kwietnia 2017 r.

(podstawa prawna:art.9aa ust. 2 pkt 10 lit.a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – Dz. U z 2015r. poz. 2156 z późn. zm .)

16 czerwca 2017r. – ogłoszenie wyników egzaminu

Zakończenie

rocznych zajęć  dydaktyczno

-wychowawczych

23 czerwca 2017r.

(podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.

(podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Dni wolne od zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

31 października 2016r. - dla wszystkich uczniów

19, 20, 21  kwietnia 2017r. dla uczniów SP i gimnazjum kl.1 i 2

2 maja 2017r. - dla wszystkich uczniów

16 czerwca 2017r. - dla wszystkich uczniów

(podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 w sprawie organizacji roku szkolnego par. 5. i par. 6. 1.)

Diagnoza wiedzy
i umiejętności uczniów
w gimnazjum
Klasa I      wrzesień, maj

Klasa II     marzec

Klasa III    grudzień

Próbne sprawdziany

w szkole podstawowej

Klasa III – kwiecień/ maj

Klasa VI  – grudzień i maj

Planowane terminy

zebrań z rodzicami

- godziny rozpoczęcia

17.00 lub 18.00

22 września 2016r.

17 listopada 2016r.

26 stycznia 2017 r.

30 marca 2017 r. -  dzień otwarty dla wszystkich rodziców,
-  spotkanie dla rodziców klas III gimnazjum

18 maja 2017 r.

Planowane terminy

zebrań rad pedagogicznych

15 września 2016r.

20 października 2016 r.

1 grudnia 2016r.

18,19 stycznia 2017r.

23 marca 2017 r.

11 maja 2017r.

12,13 czerwca 2017r.

22 czerwca 2017 r.

Ważne terminy do 19 grudnia 2016r. – przekazanie uczniom i rodzicom informacji o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi
i dopuszczającymi  na I okres

do 12 stycznia 2017r. – przekazanie uczniom i rodzicom informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych

do 12 maja 2017r. – przekazanie uczniom i rodzicom informacji o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i dopuszczającymi na koniec roku

do 7 czerwca 2017r. – przekazanie uczniom i rodzicom informacji o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych

19 grudnia 2016r. – Wigilia dla uczniów Gimnazjum

21 grudnia 2016r. – Wigilia dla Pracowników i Emerytów Zespołu Szkół w Rudawie

Nowy sezon Teatrzyku Skrzat

Dnia 15 września rozpoczęliśmy w naszej szkole kolejny sezon przedstawień Teatrzyku Skrzat, który od wielu lat odwiedza naszą szkołę.

Tym razem mieliśmy okazję zobaczyć przedstawienie pt: ”Między nami krasnalami”, opowiadające historię grzecznego skrzata zamieszkującego w domku u babci i próbującego odmienić niegrzecznego skrzata dokuczającego staruszce.

Wszystkim dzieciom przedstawienie bardzo się podobało! Czekamy na kolejne odwiedziny Teatrzyku Skrzat!

Zebranie z rodzicami

Zapraszamy na pierwsze w nowym roku szkolnym zebranie, które odbędzie się w najbliższy czwartek (25.09.2014r.) o godzinie 17:00

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

1 września 2014 roku odbyło się w naszej szkole uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015.

Uczniowie szkoły podstawowej przedstawili ciekawy i zabawny program artystyczny, przygotowany pod kierownictwem pań Doroty Pękali i Ewy Tarnawskiej. Pani dyrektor Jadwiga Kołodzińska przywitała wszystkich uczniów, rodziców, kadrę pedagogiczną oraz pracowników administracyjnych szkoły, a następnie przekazała najważniejsze informacje organizacyjne. Szczególnie ciepło przywitani zostali ci, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole – dzieci z oddziału przedszkolnego oraz sześcio- i siedmiolatki z klas pierwszych.

Wszystkim życzymy sukcesów w nowym roku szkolnym!