Kategorie

Dzień Otwarty

Serdecznie zapraszamy w sobotę dnia 22 kwietnia 2017 roku na Dzień Otwarty Szkoły o godzinie 8.30
Dyrektor Szkoły
oraz Grono Pedagogiczne

W programie:
- Przedstawienie „Królewna Śnieżka” w wykonaniu uczniów klasy IIIa,
- zajęcia sportowe,
- zajęcia kulinarne,
- zajęcia plastyczne,

Zapewniamy wspaniałą zabawę, poczęstunek, możliwość zapoznania się ze szkołą, nauczycielami oraz różnymi formami zajęć.

Prosimy o punktualne przybycie!
Możliwość zapisu dziecka do klasy 1 oraz „0”

Rekrutacja dokumenty

KLASA 0

1. Zarządzenie – kliknięcie spowoduje wyświetlenie dokumentu – można go pobrać lub wydrukować

2. Wniosek – kliknięcie spowoduje wyświetlenie dokumentu – można go pobrać lub wydrukować

3. Załączniki – kliknięcie spowoduje wyświetlenie dokumentu – można go pobrać lub wydrukować

KLASA 1

1. Zarządzenie – kliknięcie spowoduje wyświetlenie dokumentu – można go pobrać lub wydrukować

2. Zgłoszenie – kliknięcie spowoduje wyświetlenie dokumentu – można go pobrać lub wydrukować

3. Wniosek – kliknięcie spowoduje wyświetlenie dokumentu – można go pobrać lub wydrukować

4. Załączniki – kliknięcie spowoduje wyświetlenie dokumentu – można go pobrać lub wydrukować

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w Gminie Zabierzów

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w Gminie Zabierzów
na rok szkolny 2017/2018

Rekrutację do szkół i przedszkoli oraz pobyt dzieci w przedszkolach, regulują następujące przepisy:

 • Sieć szkół podstawowych od 1 września 2017 r. określona jest w Uchwale Nr XXVIII/297/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2017 r.
 • Sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określona jest w Uchwale Nr XIX/200/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 24 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 3831).
 • Kryteria podstawowe wg art. 131 ust. 1-7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)
 • Kryteria dodatkowe przyjęć dzieci i uczniów określone są Uchwałą Nr XXVIII/298/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 marca 2017 r.,
 • Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach określone są Uchwałą Nr XLII/372/14 Rady Gminy Zabierzów z dnia 31 stycznia 2014 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 4811) zmienionej Uchwałą Nr XXIV/272/16 Rady Gminy Zabierzów z dnia 22 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 8035).

Wykaz przedszkoli samorządowych:

1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

Bolechowice, Brzezie, Kobylany, Nielepice, Rudawa, Rząska

2. Przedszkola w Zespołach Szkolno- Przedszkolnych:

Balice i Zabierzów

Informacje dla rodziców:

 • Harmonogram oraz szczegółowe terminy i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas I szkół podstawowych, określa Zarządzenie Wójta Gminy Zabierzów Nr 64/2017 oraz Nr 65/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r.
 • Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2016/ 2017 w danym przedszkolu publicznym korzystały z wychowania przedszkolnego, składają do dyrektora tego przedszkola deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez ich dziecko w tym samym przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018, w nieprzekraczalnym terminie
  do 4 kwietnia 2017 r.
 • Rodzice pozostałych dzieci składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, wniosek może być złożony nie więcej niż do 3 wybranych publicznych przedszkoli, określonych w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego przedszkola.
 • Do klasy I szkoły podstawowej nie obwodowej, rodzice dzieci składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu.
 • Szczegółowe informacje o rekrutacji do placówek publicznych oraz dokumenty do pobrania, są dostępne na stronach internetowych  oraz w sekretariatach poszczególnych szkół.
 • Kolejność złożenia wniosku, nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.
 • Dane kontaktowe szkół znajdują się na stronie: www.gzeas.zabierzow.org.pl

Oświata w Gminie Zabierzów – nadchodzące wydarzenia:

 • Zapisy do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas I szkół podstawowych w Gminie Zabierzów trwają od 11 do 28 kwietnia 2017 r.,
 • Zgłoszenia dzieci z obwodu szkoły  do klasy I szkoły podstawowej na podstawie zgłoszenia rodziców trwają  do 14 kwietnia 2017 r. Do szkoły obwodowej dzieci przyjmowane są z urzędu, spoza obwodu na podstawie rekrutacji,
 • Dzień Otwarty w szkołach podstawowych w Balicach, Bolechowicach, Brzeziu, Brzoskwini, Kobylanach, Nielepicach, Radwanowicach, Rzasce i Zabierzowie odbędzie się 22 kwietnia 2017 r. w godzinach 10.00 do 13.00, w szkole w Rudawie 22 kwietnia 2017 r. w godzinach 8.00 do 11.00, a w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zabierzowie 6 maja 2017 r. w godz. 10.00 do 13.00.

Janina Wilkosz

dyrektor GZEAS w Zabierzowie

ZAGROŻENIA W SIECI - informacja dla rodziców

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w Internecie, zwracamy  się z prośbą o szczególne zwrócenie uwagi na kwestie bezpiecznego zachowania Państwa dzieci w Internecie.

Aplikacje i gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Wpływają pozytywnie na: spostrzegawczość, reakcje na bodźce, zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz koncentrację uwagi. Poprawiają refleks i koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczą umiejętność współdziałania w grupie.
Jednak nadmierne korzystanie z nich może powodować problemy z koncentracją uwagi, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do uzależnienia.

Nie  wszystko, co pojawia się w Internecie, chociaż modne, jest bezpieczne i rozsądne.

Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły. A w przypadku opisanym poniżej, mogą prowadzić do samookaleczenia, a nawet śmierci.

Zachęcamy rodziców do rozmowy z dzieckiem, omówienia jego aktywności w Internecie,  dopytania o ewentualne problemy, z jakimi być może się boryka. Dodatkowo istotne jest, aby zwrócić uwagę na zachowanie dziecka  w ostatnim czasie – jego ogólne samopoczucie, poziom zmęczenia, rodzaj filmów i muzyki jakiej słucha, zmian
w dotychczasowych nawykach i zmianach grupy rówieśniczej.

Wskazówki dla rodziców dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z aplikacji i gier komputerowych:

 • Określ zasady korzystania z aplikacji  i czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe .
 • Zainteresuj się, z jakich aplikacji korzysta Twoje dziecko i czy  gry , w jakie gra są dla niego odpowiednie
 • Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
 • Zwróć uwagę, czy w zachowaniu Twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
 • Upewnij się, że Twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych
  i szkolnych.
 • Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
 • Pamiętaj, że istnieją mini gry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
 • Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami i jaki maja oni na nie wpływ
 • sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera Twoje dziecko, korzystając z aplikacji lub grając w grę są  bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

W/w wskazówki są oparte o informacje zawarte w liście Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zapraszamy do lektury broszury : „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe”, dostępnej pod adresem:

https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/55-profilaktyka-agresji-i-przemocy

W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą kontaktować się z pedagogiem szkolnym  /  wychowawcą lub dzwonić pod numer telefonu  800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów).

Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod numerem telefonu 800 121212  Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka) lub zwrócić się do zaufanego nauczyciela.

Dziękujemy

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej

INFORMACJA!

Dyrektor Zespołu Szkół w Rudawie informuje, że postępowanie rekrutacyjne do Oddziału Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się po ustaleniu przez organ prowadzący zasad rekrutacyjnych, czyli po 15 kwietnia 2017r.

Dokładne terminy zapisów zostaną podane do wiadomości poprzez ogłoszenia oraz na stronie internetowej po 15 kwietnia 2017r.

Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2017/2018

Informacja w sprawie postępowania rekrutacyjnego do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do:

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący.

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria na rok szkolny 2017/2018 podaje do publicznej wiadomości organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017 r.

Poniżej przepisy regulujące przebieg i terminy rekrutacji- ustawa Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 60):

„Art. 203. 1. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające odpowiednio na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do klasy I publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej, publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, publicznego czteroletniego technikum, publicznego pięcioletniego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia, utworzonej zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 2, 5, 6 i 9, art. 182 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 201 ust. 1 pkt 1, 3 i 5, ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 7 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 5 i 7, oraz przeprowadzane przed dniem rozpoczęcia działalności przez te szkoły określonym zgodnie z art. 129 ust. 2 i 4–6 przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora dotychczasowego gimnazjum.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019, o którym mowa w ust. 1, do klasy I publicznego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, publicznego czteroletniego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia czynności dyrektora w zakresie przeprowadzania tego postępowania, o których mowa odpowiednio w art. 20a ust. 2 i 3, art. 20wa ust. 2, 4, 6 i 9, art. 20z, art. 20zb ust. 1, art. 20zc ust. 9, art. 20zd i art. 20ze ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, wykonuje dyrektor, o którym mowa w ust. 1.

3. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, o którym mowa w ust. 1, odpowiednio na:

1) lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do klasy I publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej,

2) rok szkolny 2019/2020 do klasy I publicznego czteroletniego liceum ogólnokształcącego, publicznego pięcioletniego technikum albo publicznej branżowej szkoły I stopnia

– czynności dyrektora w zakresie przeprowadzania tego postępowania, o których mowa odpowiednio w art. 130 ust. 2 i 3, art. 154 ust. 2, 4, 6 i 9, art. 155, art. 157 ust. 1, art. 158 ust. 9, art. 160 i art. 161 ustawy – Prawo oświatowe, wykonuje dyrektor, o którym mowa w ust. 1.

Art. 204. 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do:

1) publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;

2) publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. właściwy kurator oświaty.

2. Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4–6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe.

3. Przepis art. 154 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia. Przepisy art. 154 ust. 5–9 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.

4. Przepisy art. 20wa ust. 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I publicznej szkoły ponadgimnazjalnej i klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia.

5. W przypadku terminów, o których mowa w ust. 2–4, przepisy art. 20wa ust. 5–9 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się odpowiednio.”.

Zebranie

Wszystkich rodziców zapraszamy na zebranie podsumowujące pierwszy okres, które odbędzie się we czwartek 26.01.2017r. o godzinie 17:00

Zebranie

Dnia 17 listopada (czwartek) 2016r. o godz. 18.00 odbędą się zebrania klasowe dla Rodziców Naszych Uczniów. Serdecznie zapraszamy

Planowane zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2016/17

22.09.2016 r. godz. 17.00

17.11.2016 r. godz. 18.00

26.01.2017 r. godz. 17.00

30.03.2017 r. – dzień otwarty dla rodziców od 17.00

18.05.2017 r. godz. 18.00

Planowane dni wolne w roku szkolnym 2016/17

 • 31.10.2016 r. – poniedziałek
 • 23.12 – 31.12. 2016 r. – zimowa przerwa świąteczna
 • 30.01. - 12.02.2017 r. – ferie zimowe
 • 13 – 18.04.2017 r. – wiosenna przerwa świąteczna
 • 02.05.2017 r. – wtorek
 • 16.06.2017 r – piątek
 • Egzaminy gimnazjalne – 19, 20, 21. 04.2017 r.