ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się w piątek, 22 czerwca 2018r., na sali gimnastycznej

godzina 9.00 – klasy IV –VII i klasy gimnazjalne godzina 11.00 – oddziały przedszkolne i klasy I –III.

Po akademii odbędą się krótkie spotkania z wychowawcami.

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego RODO […]

Dzień Otwarty dla Rodziców Szkoły Podstawowej

Dzień Otwarty dla Rodziców Szkoły Podstawowej

Informujemy o wywiadówce dla rodziców, która odbędzie się 22 marca 2018r. (czwartek).

Rodziców uczniów klas trzecich gimnazjum zapraszamy na 17.00 na spotkanie w sali klasy IIIA (piętro). W planie:

zapoznanie z procedurami egzaminu gimnazjalnego oraz organizacją egzaminów w tym roku szkolnym, przedstawienie zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, konsultacje indywidualne […]

Zasady rekrutacji oddział przedszkolny i klasa 1 SP

Harmonogram oddział przedszkolny Harmonogram klasa 1

HARMONOGRAM PLANOWANYCH ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

HARMONOGRAM PLANOWANYCH ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

21. 09. 2017 r. – zebranie z Rodzicami:

klasy 0-III godz.17.00 klasy IV-VII i klasy gimnazjalne godz.18.30

16. 11. 2017 r. – zebranie z Rodzicami:

klasy 0-III godz.16.30 klasy IV-VII i klasy gimnazjalne godz.18.00

25. 01. 2018 r. – […]

ZAGROŻENIA W SIECI – informacja dla rodziców

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w Internecie, zwracamy się z prośbą o szczególne zwrócenie uwagi na kwestie bezpiecznego zachowania Państwa dzieci w Internecie.

Aplikacje i gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Wpływają pozytywnie na: spostrzegawczość, reakcje na bodźce, zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz koncentrację uwagi. Poprawiają refleks […]

Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń – sprawozdanie

Kliknięcie spowoduje pobranie załącznika – bezpieczna szkoła sprawozdanie

Sprawozdanie z konkursu Aktywna Szkoła

Kliknięcie spowoduje pobranie załącznika – aktywna szkoła sprawozdanie

Czy chcesz, aby Twoje podatki wracały do Ciebie?

Zapraszamy do zapoznania się z ważną informacją dotyczącą mieszkańców gminy. Wszystkie informacje znajdują się pod tym adresem