Kategorie

Przedstawienie jasełkowe

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na przedstawienie jasełkowe, które odbędzie się we wtorek 9 stycznia 2018 roku o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej w Rudawie.

Zebranie z Rodzicami 16 listopada 2017

Zebranie z Rodzicami 16 listopada 2017

Godz. 16:30 Zebranie z Rodzicami kl. 0 – III zapoczątkowane szkoleniem „Komunikacja rodziców z dziećmi”

Godz. 18:00 zebranie z Rodzicami klas IV-VII oraz klas gimnazjalnych zapoczątkowane szkoleniem „Komunikacja rodziców z dziećmi”

Godz. 17:30 spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców

HARMONOGRAM PLANOWANYCH ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

HARMONOGRAM PLANOWANYCH ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

21. 09. 2017 r.  –   zebranie z Rodzicami:

 • klasy 0-III godz.17.00
 • klasy IV-VII i klasy gimnazjalne godz.18.30

16. 11. 2017 r. –   zebranie z Rodzicami:

 • klasy 0-III godz.16.30
 • klasy IV-VII i klasy gimnazjalne godz.18.00

25. 01. 2018 r. -    zebranie z Rodzicami:

 • klasy 0-III godz.16.30
 • klasy IV-VII i klasy gimnazjalne godz.18.00

22. 03. 2018 r. -    dzień otwarty dla Rodziców -  godz. 17.00

zebranie rodziców uczniów klas III gimnazjum

17. 05. 2018 r.  -    zebranie z Rodzicami:

 • klasy 0-III godz.16.30
 • klasy IV-VII i klasy gimnazjalne godz.18.00

W NAGŁYCH PRZYPADKACH TERMINY MOGĄ ULEC ZMIANIE, LUB MOGĄ BYĆ WPROWADZONE DODATKOWE TERMINY.


Zebranie z rodzicami

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Dnia 21 września 2017r. (czwartek) odbędą się zebrania klasowe dla Rodziców Uczniów Naszej Szkoły.

 • godz. 17.00 – Oddziały Przedszkolne, klasy I-III
 • godz. 18.30 – kl.IV-VII, klasy gimnazjalne.

Serdecznie zapraszamy


Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Rudawie odbędzie się

4 września 2017 r.

Szkoła Podstawowa IV-VII i klasy gimnazjalne

Msza św. – godzina 8.00

Spotkanie inauguracyjne w szkole o godz. 9.00

Dowóz do Kościoła: z Młynki godz. 7.30

z Nielepic  godz. 7.35

z Sowiarki godz. 7.40

z Niegoszowic godz. 7.45

z Brzezinki  godz. 7.30

z Radwanowic godz. 7.40

z Pisar godz. 7.45

Szkoła Podstawowa klasy I-III i oddziały przedszkolne

Msza św. – godzina 9.30

Spotkanie inauguracyjne w szkole o godz. 10.30

Dowóz do Kościoła: z Sowiarki godz. 8.40

z Niegoszowic   godz. 8.45

z Brzezinki  godz. 9.00

z Radwanowic godz. 9.10

z Pisar godz. 9.15

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.)
informuję:

 • rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września 2017 r.
 • zimowa przerwa świąteczna w szkołach będzie w okresie 23 do 31 grudnia 2017 r.
 • ferie zimowe dla województwa małopolskiego są w okresie 12 do 25 lutego 2018 r.
 • wiosenna przerwa świąteczna w szkołach będzie w okresie 29 marca do 3 kwietnia 2018 r.
 • zajęcia w szkołach będą trwać do 23 czerwca 2018 r.

Przedszkola są placówkami nieferyjnymi i w/w terminy nie dotyczą organizacji pracy przedszkoli. W okresie ferii letnich udzielane są urlopy dla pracowników przedszkoli
w związku ze zmniejszoną frekwencją dzieci i przedszkola w Gminie Zabierzów będą pełniły jak w każdym roku dyżur. Szczegółowy harmonogram dyżurów będzie opublikowany
w terminie późniejszym.

W Gminie Zabierzów funkcjonują 3 żłobki niepubliczne dotowane przez Gminę :w Bolechowicach, Rząsce i Zabierzowie.

Od września 2017 r. klasy 2 i 3 klasy gimnazjalne są włączone do: Szkoły Podstawowej w Rudawie, Szkoły Podstawowej w Rząsce i do Szkoły Podstawowej w Zabierzowie w Zespole Szkolno- Przedszkolnym.

We wszystkich szkołach podstawowych uczniowie- absolwenci klas VI w roku 2016/2017, rozpoczynają naukę w klasach VII w swoich szkołach i oni, jako pierwszy rocznik po wprowadzeniu reformy oświaty będą kończyć ośmioklasową szkołę podstawową w 2019 r.

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zabierzów i zakup biletów miesięcznych realizowany będzie na dotychczasowych zasadach. Dowóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizuje GZEAS.

Rodzice uprawnionych uczniów mogą składać wnioski o Wyprawkę szkolną do dyrektorów szkół do których uczęszczają ich dzieci.

Stypendia socjalne dla uprawnionych uczniów realizowane są w Gminnym Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Zabierzowie.

Wnioski należy złożyć do 15.09.2017 r.

Wnioski o stypendium motywacyjne dla studentów należy składać do 30.10.2017 r. do GZEAS.

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla wszystkich uczniów są do wypożyczenia w bibliotekach szkolnych.

Uroczyste zakończenie roku

Serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017, które odbędzie się 23 czerwca 2017r. o godzinie 11:00 w sali gimnastycznej szkoły.

UWAGA Ważna informacja dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego lub klasy 1

Ważna informacja – kliknięcie spowoduje wyświetlenie wiadomości

Oświadczenie – kliknięcie spowoduje wyświetlenie wiadomości

Zebranie z rodzicami

Zebranie z rodzicami

W dniu 17 maja 2017r. (środa) o godzinie 18:00 odbędą się zebrania klasowe, po których można będzie indywidualnie porozmawiać z nauczycielami.

Serdecznie zapraszamy

Dni Otwarte Szkół w Gminie Zabierzów

Dni Otwarte – kliknięcie spowoduje otwarcie dokumentu